Działalność

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest pozawydziałową i samofinansującą się jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, powołaną uchwałą Senatu Uczelni w czerwcu 2000 r.

Do głównych zadań Centrum należą m.in.:

- organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych oraz szkoleń wnioskowanych przez uczelnie, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

- działania na rzecz uzyskiwania przez jednostki organizacyjne PK i podmioty gospodarcze akredytacji w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania jakością

- działania na rzecz wprowadzania systemu zarządzania jakością w dydaktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu uczelnią

- przygotowywanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach

- działania na rzecz przygotowywania laboratoriów badawczych i dydaktycznych do akredytacji.

Centrum jest Członkiem Rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000 (Nr 777) oraz Członkiem Rzeczywistym Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" (nr 665).

 

W aktualnej ofercie Centrum znajduje się 13 rodzajów studiów podyplomowych oraz kilkanaście kursów i szkoleń.

W latach 2000-2017 Centrum zrealizowało 205 edycji studiów podyplomowych (w tym 20 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl