Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Termin seminarium: październik 2023 r. (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Czas trwania: 32 godziny – 16 godz. samokształcenia i 16 godz. seminarium realizowanego z Wykładowcą w godz. 8.30 – 14.30

Uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej, seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie Zoom

Szczegóły: tutaj