Szkolenie – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM

Termin szkolenia: 30 – 31 marca 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 marca 2023 r.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni) (9.00 – 15.30)

Szczegóły: tutaj 

Zarządzanie projektami w praktyce

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
– charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zasadami monitorowania projektów w cyklu operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
– rolą ryzyka w projekcie.
Szkolenie ma również na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Po więcej informacji zapraszany na stronę szkolenia