Kontakt

Uprzejmie informujemy, że Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości 
jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
(budynek G, parter)

tel. (12) 628 34 47
fax (12) 628 35 99
e-mail: cj@pk.edu.pl

www.cj.pk.edu.pl

Nr konta bankowego:
Alior Bank SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826