Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM

Planowany termin szkolenia: marzec/kwiecień
Czas trwania: 16 godzin (2 dni)
Koszt uczestnictwa: 700 zł
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2022 r. 

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

ZAKRES MERYTORYCZNY:
Podstawowe definicje i terminy, analiza normy, definiowanie procesu, podstawy
i zasady auditowania, zarządzanie programem auditu, fazy i wykonanie auditu, wnioski z auditu, niezgodność, raport z auditu, zamknięcie auditu, doskonalenie kompetencji auditora

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ