Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Forma realizacji szkolenia: on-line w czasie rzeczywistym
Termin szkolenia: październik (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Koszt uczestnictwa: 800 zł
Czas trwania: 16 godzin (2 dni) (9.00 – 15.30)
Wymagania: brak
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę
i umiejętności w zakresie zasad auditowania systemu zarządzania jakością, definiowania procesów, zarządzania programem auditów, dokumentacji, metod i etapów realizacji auditów wewnętrznych.
Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Zakres merytoryczny:
1. Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania jakością w organizacji
    wg ISO 9001
2. Zasady auditowania dotyczące auditu i auditorów
3. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
3. Działania auditowe, techniki auditu, działania poauditowe
4. Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
5. Określanie kryteriów auditu na podstawie przykładów niezgodności zgodnie
     z ISO 9001
6. Formułowanie niezgodności na podstawie przykładów obserwacji podczas auditu
    wg ISO 9001

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ