Dobre Praktyki Produkcji (GMP) wg normy ISO 22716


Forma realizacji szkolenia: on-line w czasie rzeczywistym 
Planowany termin szkolenia: 27 października 2023 r. (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Koszt uczestnictwa: 400 zł 
Czas trwania: 8 godzin: 9.00 – 15.30
Wymagania: brak
Karta zgłoszenia: plik do pobrania 


Szkolenie przeznaczone jest  dla pracowników przedsiębiorstw kosmetycznych działających w zakresie obowiązującego systemu GMP, kadry nadzorującej wdrożony system GMP i innych osób zainteresowanych tematem.
Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dobrych praktyk produkcji wg ISO 22716 przy wytwórstwie i konfekcjonowaniu kosmetyków.

Program szkolenia:
1. Wymagania prawne dla produkcji kosmetyków zgodnie z ustawą o kosmetykach            oraz rozporządzenie WE/1223/2009
2. Praktyczne omówienie wymagań przewodnika Dobrych Praktyk Produkcji GMP
    wg ISO 22716 i IFS HPC:
   – personel, pomieszczenia, urządzenia
   – surowce i materiały opakowaniowe
   – produkcja, kontrola jakości, wyrób gotowy
   – audyt wewnętrzny

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ