Dobre Praktyki Produkcji (GMP) wg normy ISO 22716

Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw kosmetycznych działających w zakresie obowiązującego systemu GMP, kadry nadzorującej wdrożony system GMP i innych osób zainteresowanych tematem. Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dobrych praktyk produkcji wg ISO 22716 przy wytwórstwie i konfekcjonowaniu kosmetyków. Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje spełnienie wymagania wynikającego z normy ISO 22716 o konieczności przeszkolenia kadry produkcyjnej z zakresu dobrych praktyk produkcji GMP

WYMAGANIA
Brak

PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA
18 marca 2022 r.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
1 marca 2022 r.

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informację i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostanie przesłana do każdego uczestnika szkolenia. 

CZAS TRWANIA
8 godzin: 9.00 – 15.30

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAKRES MERYTORYCZNY
Wymagania Dobrych Praktyk Produkcji ISO 22716 – omówienie praktycznych rozwiązań spełnienia niniejszych wymagań, zakres obowiązków działu kontroli jakości i działu zapewnienia jakości, proces certyfikacji systemu GMP

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł – uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.