Auditor wewnętrzny systemu HACCP

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu HACCP i zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad  i metod oceny systemu HACCP

Planowany termin szkolenia: 18 – 19 listopada 2023 r.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni)
Koszt uczestnictwa: 700 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres  e-mail cj@pk.edu.pl

WYMAGANIA
– Znajomość systemu HACCP oraz normy ISO 22000

UZYSKIWANE DOKUMENTY
– Certyfikat auditora wewnętrznego systemu HACCP

RAMOWY PROGRAM
– Zapoznanie z normą ISO 19011
– Metodologia auditów
– Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego systemu HACCP
– Przeprowadzanie i dokumentacja auditu
– Doskonalenie auditu w oparciu o cykl PDCA 

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ