Auditor wewnętrzny systemu HACCP

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu HACCP i zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad  i metod oceny systemu HACCP

WYMAGANIA
Znajomość systemu HACCP oraz normy ISO 22000

PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA: jest wyznaczany po zgłoszeniu min. 10 osób

TERMIN ZGŁOSZEŃ:  rekrutacja ciągła

CZAS TRWANIA
16 godzin (2 dni)

KOSZT UCZESTNICTWA: 500 zł

UZYSKIWANE DOKUMENTY
– Certyfikat auditora wewnętrznego systemu HACCP

RAMOWY PROGRAM
– Zapoznanie z normą ISO 19011
– Metodologia auditów
– Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego systemu HACCP
– Przeprowadzanie i dokumentacja auditu
– Doskonalenie auditu w oparciu o cykl PDCA 

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ