System HACCP – zasady, wdrażanie, auditowanie

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności w zakresie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji,
 • producentów dodatków do żywności, detergentów i opakowań oraz pozostałych osób mających kontakty z produktami spożywczymi (w tym m.in. w lokalach gastronomicznych, zakładach żywienia zbiorowego itp.),
 • osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu HACCP i zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad i metod oceny systemu HACCP.

Planowany termin szkolenia: 17 – 19 listopada 2023 r.
Czas trwania: 24 godziny (3 dni)
Koszt uczestnictwa: 900 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres  e-mail cj@pk.edu.pl

WYMAGANIA
– brak

 UZYSKIWANE DOKUMENTY
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Certyfikat auditora wewnętrznego systemu HACCP

ZAKRES MERYTORYCZNY
– Ustawodawstwo UE i Polski w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
– System HACCP – terminy i definicje
– Wdrażanie, utrzymanie i weryfikacja systemu HACCP
– Zagrożenia w przemyśle spożywczym – identyfikacja zagrożeń, analiza i sposoby  wyznaczania punktów kontrolnych (CP, OPRP, CCP)
– Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 (PRP)
– Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP
– Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP
– Zapoznanie z normą ISO 19011
– Metodologia auditów
– Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego
– Przeprowadzanie i dokumentacja auditu
– Doskonalenie auditu w oparciu o cykl PDCA 

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij tutaj

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ