System HACCP – zasady, wdrażanie, auditowanie

Szkolenie kierowane jest do:
– osób odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności w zakresie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji,
– producentów dodatków do żywności, detergentów i opakowań oraz pozostałych osób mających kontakty z produktami spożywczymi (w tym m.in. w lokalach gastronomicznych, zakładach żywienia zbiorowego itp.),
– osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu HACCP i zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad i metod oceny systemu HACCP.

WYMAGANIA: brak

CZAS TRWANIA: 24 godziny (3 dni)

PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA: jest wyznaczany po zgłoszeniu min. 10 osób

TERMIN ZGŁOSZEŃ:  rekrutacja ciągła

KOSZT UCZESTNICTWA: 700 zł

 UZYSKIWANE DOKUMENTY
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Certyfikat auditora wewnętrznego systemu HACCP

ZAKRES MERYTORYCZNY
– Ustawodawstwo UE i Polski w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
– System HACCP – terminy i definicje
– Wdrażanie, utrzymanie i weryfikacja systemu HACCP
– Zagrożenia w przemyśle spożywczym – identyfikacja zagrożeń, analiza i sposoby  wyznaczania punktów kontrolnych (CP, OPRP, CCP)
– Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 (PRP)
– Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP
– Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP
– Zapoznanie z normą ISO 19011
– Metodologia auditów
– Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego
– Przeprowadzanie i dokumentacja auditu
– Doskonalenie auditu w oparciu o cykl PDCA 

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij tutaj

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ