Akredytacja oraz auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Termin szkolenia: wrzesień/październik 2023 r.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni), w godz. 9.00 – 15.30
Koszt uczestnictwa: 900 zł
Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres  e-mail cj@pk.edu.pl

CEL SZKOLENIA:
1. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wymagań ISO 17025:2018 dotyczących struktury, zasobów, procesów i zarządzania.
2. Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie auditu wewnętrznego
w laboratorium zgodnie z ISO 17025:2018

GRUPA DOCELOWA:
Kadra zarządzająca i pracownicy akredytowanych laboratoriów badawczych
i wzorcujących, kadra laboratorium przygotowująca się do akredytacji systemu zarządzania wg ISO 17025:2018, obecni i przyszli auditorzy wewnętrzni.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
1.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2.  Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

RAMOWY PROGRAM:
– dzień 1 (8 godz.) – Akredytacja i system zarządzania w laboratorium

 • Kluczowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Podejście procesowe
 • Wymagania ogólne dla laboratorium w tym bezstronność, poufność (p.4)
 • Wymagania strukturalne i organizacyjne (p.5)
 • Wymagania normy w zakresie niezbędnych zasobów (p.6)
 • Wymagania procesu (p.7)
 • Wymagania systemu zarządzania (p.8)
 • Działania mające na celu określenie ryzyk i szans (p. 8.5 i ISO 31000), identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka

– dzień 2 (8 godz.) – Audit wewnętrzny w laboratorium

 • Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018
 • Audit wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
 • Zasady auditowania
 • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • Działania auditowe
 • Działania poauditowe
 • Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu tylko z zakresu „Auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025” – szczegóły znajdują się tutaj: kliknij w link

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ