Akredytacja oraz audytor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA: 16 godzin (2 dni), w godz. 9.00 – 15.30

KOSZT UCZESTNICTWA: 700 zł

CEL SZKOLENIA:
1. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wymagań ISO 17025:2018 dotyczących struktury, zasobów, procesów i zarządzania.
2. Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego
w laboratorium zgodnie z ISO 17025:2018

GRUPA DOCELOWA:
Kadra zarządzająca i pracownicy akredytowanych laboratoriów badawczych
i wzorcujących, kadra laboratorium przygotowująca się do akredytacji systemu zarządzania wg ISO 17025:2018, obecni i przyszli audytorzy wewnętrzni.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
1.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2.  Certyfikat audytora wewnętrznego w laboratorium

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

RAMOWY PROGRAM:
– dzień 1 (8 godz.) – Akredytacja i system zarządzania w laboratorium

 • Kluczowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Podejście procesowe, omówienie parametrów procesu w laboratorium oraz ich mierników
 • Wymagania ogólne dla laboratorium w tym bezstronność, poufność (p.4)
 • Wymagania strukturalne i organizacyjne (p.5)
 • Wymagania normy w zakresie niezbędnych zasobów (p.6)
 • Wymagania procesu (p.7)
 • Wymagania systemu zarządzania (p.8)
 • Działania mające na celu określenie ryzyk i szans (p. 8.5 i ISO 31000), identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka

– dzień 2 (8 godz.) – Audyt wewnętrzny w laboratorium

 • Audyt wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018
 • Audyt wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
 • Zasady audytowania
 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
 • Działania audytowe
 • Działania poaudytowe
 • Kompetencje audytorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres:  e-mail: cj@pk.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ