Audytor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA:
8 godzin,
 w godz. 9.00 – 15.30

KOSZT UCZESTNICTWA: 450 zł

CEL SZKOLENIA:
Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego
w laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

GRUPA DOCELOWA:
Kadra zarządzająca i pracownicy laboratoriów badawczych i wzorcujących, pracownicy przedsiębiorstw posiadających w swojej strukturze organizacyjnej podległe laboratoria badawcze, obecni i przyszli audytorzy wewnętrzni.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Certyfikat audytora wewnętrznego w laboratorium.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

 RAMOWY PROGRAM: 

  • Audyt wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018
  • Audyt wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
  • Zasady audytowania
  • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
  • Działania audytowe
  • Działania poaudytowe
  • Kompetencje audytorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres
 e-mail: cj@pk.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ