Kurs ADR dla kierowców

PODSTAWOWY:
Termin realizacji kursu: 4, 5 i 6 marca 2023 r. 
Koszt uczestnictwa: 450 zł
Liczba godzin: 20
Miejsce: Kraków
Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 marca 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

CYSTERNY:
Termin realizacji szkolenia: 7 i 8 marca 2023 r.
Koszt uczestnictwa: 350 zł
Liczba godzin: 15
Miejsce: Kraków
Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 marca 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Jurczyk
Wymagania: ukończone 21 lat, prawo jazdy kat. B
Forma szkolenia: szkolenie realizowane stacjonarnie w Krakowie
Miejsce szkolenia: Kraków, al. Jana Pawła II 37, bud. G, parter
Kontakt telefoniczny: 12 628 34 47
Kontakt e-mail w przypadku pytań: mirela.motyka@pk.edu.pl lub cj@pk.edu.pl 

Wpłaty za uczestnictwo w kursie należy dokonywać na konto Politechniki Krakowskiej:
Nr konta bankowego:
Alior Bank SA 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek: „Kursy i szkolenia CJ”
Koszt wydania zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł, w tym:

– opłata za wydanie zaświadczenia – 50,00 zł
– opłata ewidencyjna CEPiK – 0,50 zł
należy dokonać na konto UMWM:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
nr konta 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810
W tytule przelewu należy wpisać:
„opłata za wydanie zaświadczenia ADR – 50 zł”
„opłata ewidencyjna CEPiK – 0,50 zł”

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ