Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.

Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Termin zgłoszenia: cały rok (szkolenie realizujemy po zebraniu grupy min. 10 osób)

CZAS TRWANIA:
16 godzin,
 2 dni w godz. 9.00 – 15.30

KOSZT UCZESTNICTWA: 800 zł

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia poprzez zapoznanie ich z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001: 2017-06, istotnymi wymaganiami z zakresu ochrony danych osobowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz praktycznym sposobem zarządzania audytem wewnętrznym bezpieczeństwa informacji w organizacji.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które zajmują się lub planują zajmować się utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w organizacjach oraz pragną usystematyzować wiedzę z obszaru ochrony danych osobowych wg. RODO i zarządzania audytem wewnętrznym bezpieczeństwa informacji.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 RAMOWY PROGRAM: 
1. Wstęp do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) wg ISO/IEC 27001:2013
– Istota i założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
– Terminologia
– Struktura systemu
– Interpretacja i analiza wymagań systemu
2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
– Postępowanie z ryzykiem w podejściu procesowym
– Projektowanie, wdrażanie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji
3. Zabezpieczenia bezpieczeństwa informacji
Interpretacje zapisów Załącznika Normatywnego a normy ISO/IEC 27001
4. Wymagania ochrony danych osobowych
– Terminologia
– Założenia przepisów RODO
– Omówienie istotnych elementów RODO
– Praktyczne zastosowanie RODO w organizacji – case study
5. Rola Pełnomocnika w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
6. Praktyczne podejście do audytu bezpieczeństwa informacji

– Narzędzia wspomagające prace audytora
– Dokumentowanie i raportowanie audytu, listy kontrolne
– Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych
– Audyt zabezpieczeń systemów informatycznych

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres
 e-mail: cj@pk.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ