Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie z zasadami wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, w tym w szczególności:
– zapewnienia zgodności, integralności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w praktyce
– zarządzania auditami wewnętrznymi, działaniami poauditowymi, przeglądami zarządzania
– przedstawiania sprawozdań dotyczących systemu zarządzania jakością i szans na doskonalenie.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:
Cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

TERMIN SZKOLENIA:
Zostanie ustalony po zebraniu się grupy min.10 osób

CZAS TRWANIA:
40 godzin lekcyjnych

KOSZT UCZESTNICTWA: 1100 zł

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) Opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia.
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA: plik do pobrania

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: plik do pobrania 

SPOSÓB ZAPISU: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
– w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KANDYDATÓW_NA_KURS_DOKSZTAŁCAJĄCY_SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ KRAKOWSKĄ