Pierwsza pomoc

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie realizowane jest przy min. 15 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
16 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy

ZAKRES MERYTORYCZNY
Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena ilości i stanu poszkodowanych, wzywanie pomocy, udzielanie pomocy do czasu przybycia pomocy medycznej (BLS oraz AED), udzielanie pierwszej pomocy (podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ) osobom nieprzytomnym, w zatrzymaniu oddychania, w zatrzymaniu krążenia), resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w ataku serca, astmie, padaczce, niedocukrzeniu, urazach brzucha, klatki piersiowej, kręgosłupa i kości, krwotokach, oparzeniach i odmrożeniach, zadławieniu i we wstrząsie, ewakuacja poszkodowanych

KOSZT UCZESTNICTWA
150 – 200 zł (w zależności od liczby uczestników)
Uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ