Pierwsza pomoc

Koszt uczestnictwa: 250 zł 
Czas trwania: 8 godzin (9:00 – 15:30)
Forma szkolenia: szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce: Kraków, al. Jana Pawła II 37
Planowany termin szkolenia: październik 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Sposób zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres cj@pk.edu.pl


Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się postępowania w sytuacji, w której doszło do urazu, wypadku lub nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

Celem szkolenia jest:

 • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • nabycie umiejętności postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – wykonywanie prawidłowych uciśnięcia klatki piersiowej podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sposób użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • nabycie umiejętności opatrywania różnego rodzaju ran i urazów, takich jak: skręcenia, złamania, masywne krwotoki, wbite ciało obce,
 • ćwiczenie metod udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia
 • nabycie umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u dzieci i niemowląt
 • poznanie metod działania w przypadku udaru, problemów z poziomem glukozy, epilepsji (padaczki), duszności, omdlenia, oparzenia i innych stanów nagłych, które mogą wystąpić u poszkodowanego – dorosłego i dziecka

Program szkolenia:

 1. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie udzielania podstawowej pierwszej pomocy (BLS).
 2. Postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK): zapewnienie bezpieczeństwa, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 3. Pozycja boczna bezpieczna.
 4. Urazy i krwotoki.
 5. Zakrztuszenia i zadławienia
 6. Pierwsza pomoc u dzieci i niemowląt.
 7. Stany nagłe (cukrzyca, epilepsja, udar, duszności, omdlenia, porażenie prądem, oparzenia, wstrząs anafilaktyczny itp.).

Dodatkowe informacje:

 • Uzyskiwane dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (praktycznych ćwiczeń)
  z wykorzystaniem fantomów, treningowego AED, opatrunków i sprzętu do symulowania urazów i zadławień

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ