Podstawy modelowania 3D w programie Solidworks

Planowany termin szkolenia: marzec 2022 r.
Koszt uczestnictwa: 450 zł (dla studentów PK – 400 zł)
Liczba godzin: 16
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00 – 15:30 (weekend – sobota i niedziela)
Wymagania: brak
Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 stycznia 2022 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz absolwentów kierunków studiów pokrewnych dziedzinie inżynierii mechanicznej, zwłaszcza związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez:

 • zapoznanie ich z aktualnymi narzędziami i technikami modelowania 3D części i złożeń oraz tworzenia dokumentacji płaskiej dostępnymi w programie SolidWorks,
 • nabycie przez uczestników umiejętności odpowiedniego doboru narzędzi i metod modelowania w celu wykonania określonego zadania projektowego.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają metodykę modelowania pojedynczych obiektów oraz złożeń statycznych i kinematycznych. Nabędą umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej 2D na podstawie modeli 3D.

Każdy uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym na którym będzie można zainstalować program SolidWorks.

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Uzyskiwane dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Każdy uczestnik otrzymuje edukacyjną wersję SolidWorks do użytku prywatnego.

Program szkolenia:
1. Modelowanie części
2. Modelowanie złożeń
3. Tworzenie dokumentacji 2D
4. Podsumowanie, zaliczenie

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ