Podstawy modelowania 3D w programie SolidWorks

Termin szkolenia: w przygotowaniu (weekend – sobota i niedziela)
Koszt uczestnictwa: 450 zł (dla studentów PK – 400 zł)
Czas trwania: 2 dni (16h), w godz. 9:00 – 15:30 
Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie (za pomocą aplikacji ZOOM)
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Sposób zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl


SOLIDWORKS jest to program typu CAD 3D umożliwiający zaprojektowanie modeli bryłowych, złożeniowych, rysunków technicznych, symulacji ruchu i obciążenia, animacji itd. Ponadto umożliwia złożenie wszystkich elementów w jeden projekt oraz przygotowanie dokumentacji produkcyjnej.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących opanować podstawy pracy w oprogramowaniu CAD środowiska SOLIDWORKS.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez:

  • zapoznanie ich z aktualnymi narzędziami i technikami modelowania 3D części i złożeń zarówno statycznych jak i kinematycznych,
  • przybliżenie uczestnikom zasad wykonywania dokumentacji technicznej 2D na podstawie modeli 3D w programie SolidWorks,
  • nabycie przez uczestników umiejętności odpowiedniego doboru narzędzi i metod modelowania w celu wykonania określonego zadania projektowego.

Program szkolenia:

  1. Modelowanie części
  2. Modelowanie złożeń
  3. Tworzenie dokumentacji 2D
  4. Podsumowanie, zaliczenie

Szczególnie zainteresowani zajęciami mogą być studenci i absolwenci kierunków studiów pokrewnych dziedzinie inżynierii mechanicznej, zwłaszcza związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń.

Dodatkowe informacje: