Podstawy programowania w języku PYTHON

Forma realizacji szkolenia: on-line w czasie rzeczywistym
Termin szkolenia: wrzesień/październik (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2022 r.
Koszt uczestnictwa: 1 600 zł 
Czas trwania: 8 godzin: 9.00 – 15.30
Wymagania: brak
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie organizowane we współpracy z Luxoft Training
(Luxoft Poland Sp. z o.o.)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z programowaniem w jednym z najpopularniejszych języków programowania – Python. Zagadnienia realizowane są od podstaw, więc nie trzeba mieć żadnej wiedzy w tym zakresie.

Szkolenie zakłada podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez poznanie podstaw pisania i prowadzenia skryptów Python, jak i głębszych aspektów języka: operacje na plikach, wyrażenia regularne, obsługa wyjątków, programowanie systemowe i sieciowe oraz zastosowanie popularnych modułów dodatkowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • poznają podstawy tworzenia skryptów Python;
 • poznają podstawowe elementy skryptów Python, takie jak zmienne oraz zarządzanie przepływem sterowania;
 • dowiedzą się, jak pracować z listami oraz strukturami danych;
 • poznają funkcje w języku Python ułatwiające ponowne użycie kodu;
 • wykorzystają Python do odczytu i zapisu plików;
 • nauczą się, jak stworzyć niezawodny kod poprzez prawidłową obsługę i przechwytywanie wyjątków;
 • nauczą się zastosowania biblioteki podstawowej Python;
 • poznają cechy obiektowego programowania w Python;
 • będą pracować z tekstem przy użyciu wyrażeń regularnych;
 • połączą się z siecią, wykorzystując moduły integrowane socket i telnetlib.

Program szkolenia:
Wprowadzenie, podstawowe wiadomości, zmienne, struktury danych, programy przepływu sterowania, funkcje, pliki I/O, obsługa wyjątków, wyrażenia regularne, klasy i obiekty, sieć.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Luxoft Training (Luxoft Poland Sp. z o.o.)
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Politechniki Krakowskiej

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ