Podstawy programowania w języku PYTHON

Szkolenie organizowane we współpracy z Luxoft Training
(Luxoft Poland Sp. z o.o.)

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie, podstawowe wiadomości, zmienne, struktury danych, programy przepływu sterowania, funkcje, pliki I/O, obsługa wyjątków, wyrażenia regularne, klasy i obiekty, sieć.

CEL SZKOLENIA:
Podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez poznanie zarówno podstaw pisania i prowadzenia skryptów Python, jak i głębszych aspektów języka: operacje na plikach, wyrażenia regularne, obsługa wyjątków, programowanie systemowe i sieciowe oraz zastosowanie popularnych modułów dodatkowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • poznają podstawy tworzenia skryptów Python;
  • poznają podstawowe elementy skryptów Python, takie jak zmienne oraz zarządzanie przepływem sterowania;
  • dowiedzą się, jak pracować z listami oraz strukturami danych;
  • poznają funkcje w języku Python ułatwiające ponowne użycie kodu;
  • wykorzystają Python do odczytu i zapisu plików;
  • nauczą się, jak stworzyć niezawodny kod poprzez prawidłową obsługę i przechwytywanie wyjątków;
  • nauczą się zastosowania biblioteki podstawowej Python;
  • poznają cechy obiektowego programowania w Python;
  • będą pracować z tekstem przy użyciu wyrażeń regularnych;
  • połączą się z siecią, wykorzystując moduły integrowane socket i telnetlib.

Forma kształcenia: szkolenie on-line
Koszt uczestnictwa: 1 600 zł
Liczba godzin: 27 (5 dni)
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, mirela.motyka@pk.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lutego 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia on-line: marzec 2022 r. (po zebraniu grupy 10 osób)

SPOSÓB ZAPISU:
Kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Luxoft Training (Luxoft Poland Sp. z o.o.)
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z Politechniki Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ