Praktyka projektowania 3D w programie Solidworks

Planowany termin szkolenia:  czerwiec 2022 r.
Koszt uczestnictwa: 550 zł (dla studentów PK – 500 zł)
Liczba godzin: 16
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00 – 15:30
Wymagania: brak
Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 maja 2022 r.
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– studentów oraz absolwentów kierunków studiów pokrewnych dziedzinie inżynierii mechanicznej, zwłaszcza związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń,
– osób chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie projektowania 3D w programie SolidWorks

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez:

 • zapoznanie ich z aktualnymi narzędziami i technikami projektowania 3D obejmującego zaawansowane techniki modelowania części i złożeń, rendering, animację i elementy modelowania powierzchniowego w programie SolidWorks,
 • nabycie przez uczestników umiejętności odpowiedniego doboru narzędzi i metod modelowania w celu wykonania określonego zadania projektowego.

Każdy uczestnik otrzymuje edukacyjną wersję SolidWorks do użytku prywatnego.

Szkolenie uzupełnia wiedzę nabytą na studiach o umiejętność modelowania maszyn i urządzeń w jednym z najpopularniejszych parametrycznych i zintegrowanych programów CAD 3D. W ramach szkolenia poruszane są zaawansowane zagadnienia związane z modelowaniem części, renderingiem i animacją modeli, obliczeniami wytrzymałościowymi (moduł Simulation) oraz modelowaniem powierzchniowym.

Każdy uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym na którym będzie można zainstalować program SolidWorks.

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Techniki modelowania części i złożeń
 2. Rendering i animacja
 3. Modelowanie powierzchniowe
 4. Podsumowanie, zaliczenie

Umiejętności niezbędne do udziału w szkoleniu (w odniesieniu do programu szkolenia):
(1) Części: znać obsługę szkicownika (potrafić samodzielnie wykonać prosty szkic na podstawie rysunku 2D), oraz podstawowe operacje: wyciągnięcie na odległość/obrotowe, zaokrąglenie/sfazowanie, kreator otworów.
(2) Złożenia: potrafić wstawiać komponenty i nadawać wiązania.
(3) 2D: potrafić wykonać prosty rysunek 2D z modelu części lub złożenia.

Uzyskiwane dokumenty:
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz
– możliwość uzyskania Certyfikatu SolidWorks Associate (po zaliczeniu testu, bez dodatkowej opłaty)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ