Rejestr BDO

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie
Koszt uczestnictwa: 650 zł 
Czas trwania: 14 godzin
Wymagania: brak
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Termin zgłoszenia: cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

CEL SZKOLENIA:
Pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zasad korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), a także prowadzenia ewidencji odpadów w rejestrze BDO.

GRUPA DOCELOWA:
– kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami,
– specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
– osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką odpadami i ich ewidencją,
– wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 PROGRAM SZKOLENIA: 

Dzień I 

  • Podstawy prawne w zakresie BDO
  • Obowiązki podmiotów w zakresie ewidencji odpadów
  • Wniosek rejestrowy i aktualizacyjny w BDO
  • Karty przekazania odpadów, ich obieg oraz ewidencja odpadów
  • Sprawozdawczość w BDO, cz. 1 – ćwiczenia

Dzień II 

  • Nowelizacja ustawy o odpadach
  • Rozporządzenie dotyczące magazynowania odpadów
  • Aktualizacje w rejestrze BDO
  • Nowe obowiązki w karcie ewidencji odpadów (KEO)
  • Sprawozdawczość w BDO, cz. 2 – ćwiczenia

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres

e-mail: cj@pk.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ