Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia i seminarium
(uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej)
Seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie ZOOM (2 dni, 16 godz. lekcyjnych)

TERMIN SZKOLENIA
Zostanie ustalony po zebraniu się grupy min.10 osób

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 350 zł.

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testowej.
Uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ