Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia i seminarium
(uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej)

Seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie Zoom (2 dni, 16 godz. lekcyjnych)

Z dniem 1 lipca 2023 roku został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez COVID-19. W praktyce oznacza to, że do 28 grudnia 2023 r., pracodawcy powinni zadbać o przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych bhp wśród swoich pracowników, także pracowników służb bhp.

TERMIN SZKOLENIA
Termin seminarium: październik 2023 r.  (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 550 zł.

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie kończy się egzaminem w formie testowej.
Uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ