Zarządzanie projektami w praktyce

Forma kształcenia: szkolenie stacjonarne
Koszt uczestnictwa: 1 500 zł
Czas trwania: 2 dni 
Liczba godzin: 20
Planowany termin szkolenia: październik 2023 r.
Program szkolenia: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r.

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
– charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zasadami monitorowania projektów w cyklu operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
– rolą ryzyka w projekcie.
Szkolenie ma również na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez Politechnikę Krakowską.


Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ