Zarządzanie projektami w praktyce

Forma kształcenia: szkolenie stacjonarne
Koszt uczestnictwa: 900 zł
Czas trwania: 2 dni (sobota i niedziela)
Liczba godzin: 16
Termin szkolenia: 27 i 28 listopada 2021 r.
Miejsce szkolenia: Kraków, al. Jana Pawła II 37
Program szkolenia: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 listopada 2021 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Art Strategy Group.
Prowadzący:
Tomasz Wrzesiewski
Marek Dohnalik 

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
– charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zasadami monitorowania projektów w cyklu operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
– rolą ryzyka w projekcie.
Szkolenie ma również na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez Politechnikę Krakowską.


Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ