Dr inż. Adam Tabor

Tel (12) 628 37 47
e-mail: atabor@mech.pk.edu.pl

Absolwent AGH, Wydział Odlewnictwa
Specjalista z zakresu metalurgii i odlewnictwa
Adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PK
Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK w latach 2000-2014
Członek Komisji Odlewnictwa PAN o/Katowice
Rzeczoznawca SIMP STOP
Wykładowca PCBC-AMOS-BAM
Członek Komitetu Technicznego PKN
Prezes RU-ZNP PK

Autor lub współautor 120 prac naukowych
Kierownictwo lub uczestnictwo w ponad 190 pracach naukowo-badawczych, wdrożeniowych i ekspertyz dla przemysłu.
Autor lub współautor bądź redaktor 68 podręczników i monografii, 10 skryptów, 70 publikacji w czasopismach i 130 publikacji w materiałach konferencyjnych.
Ponadto wykonał 155 opracowań dla przemysłu, uczestniczył lub kierował 50 projektami (badawczymi, celowymi i rozwojowymi, zamawianymi, strukturalnymi), ponad 50 umowami dotyczącymi wdrażania SZJ w organizacjach oraz w projektowaniu ok. 45 laboratoriów badawczych i dydaktycznych do akredytacji.
Wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Politechniki Krakowskiej oraz licznymi odznaczeniami, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej, Medalem Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej, Srebrnym Medalem Wychowanków AGH, Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Krzyża”, Medalem za działalność na rzecz Promowania Jakości, Złotą Odznaką Federacji ZNP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem dr Henryka Jordana przyznanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Honorową Odznaką za Zasługi dla ZIWRP przyznaną przez Prezydium Zarządu Okręgowego ZIWRP w Krakowie, Statuetką „Dobro, Prawda, Piękno” przyznaną przez Federację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za propagowanie idei dobra, prawdy i piękna, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego nadawaną przez Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZiORWP w Warszawie