lic. Mirela Motyka

Tel. (12) 628 34 47
e-mail: mirela.motyka@pk.edu.pl

Wykształcenie:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kierunek: Socjologia 
Studia podyplomowe: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

Certyfikaty:
Certyfikat DCN Network Infrastructure Technician
Certyfikat „Asystent systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” PCBC S. A.
Certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
Certyfikat „Asystent Systemu Zarządzania Jakością” PCBC S. A.
Certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością”
Certyfikat „Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP”

Ważniejsze kursy i szkolenia:
Pierwszej pomocy przedlekarskiej
Kurs pedagogiczny
„Ogólne zasady realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych”

Inne osiągnięcia:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, 2008