dr Agnieszka Pieczonka – Dyrektor

Tel. (12) 628 37 48
e-mail: agnieszka.pieczonka@pk.edu.pl

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – doktor (dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości)
Politechnika Krakowska – studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
Politechnika Krakowska – studia podyplomowe „Międzynarodowy system zapewnienia jakości w zakładach przemysłowych wg norm ISO 9000”
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne – magister

Certyfikaty:
Certificate English for Business – Third Level – London Chamber of Commerce and Industry
Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (Nr 4902)
Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Nr AW-BHP/2004/CJ/15)

Ważniejsze kursy (szkolenia):
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prawo zamówień publicznych w szkołach wyższych
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości
Komunikacja interpersonalna
Kontrola zarządcza w szkołach wyższych
Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem
Projektowanie, modyfikacja i opis programów kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Wdrażanie i uaktualnianie systemów zarządzania wg PN-N 18001:2004 oraz
ISO 14001:2004
Kurs pedagogiczny

Autor lub współautor kilku podręczników i kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania jakością, bhp, konfliktów organizacyjnych i systemów logistycznych.

Współautor projektów strukturalnych, wdrożeniowych i międzynarodowych.

Członkostwo w organizacjach:
· Klub Polskie Forum ISO 9000
· Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
· Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Wyróżniona m.in. Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (2014 r.) oraz  Medalem Polsko-Ukraińskiego Centrum Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim (2006 r.)