Mgr Ewa Niechaj

Tel. (12) 628 36 62
e-mail: ewa.niechaj@pk.edu.pl

Wykształcenie:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomiki Obrotu
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Akademia Rolnicza w Krakowie, Szkoła Wiedzy o Terenie

Certyfikaty:
Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie