mgr inż. Dominika Ulmańska – zastępca dyrektora

Tel. (12) 628 36 62
e-mail: dominika.ulmanska@pk.edu.pl

Wykształcenie:
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej
Studia podyplomowe „Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9000”
Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
Studia podyplomowe „Logistyka i transport drogowy”

Certyfikaty:
Certyfikat „Asystent Systemu Zarządzania Jakością” PCBC S.A.
Certyfikat „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością”
Certyfikat „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP”
Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy
Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób

Kursy:
Pierwsza Pomoc Przedlekarska
Pedagogiczny (80 godz.)
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych
Ogólne zasady realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych
Kontrola zarządcza w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy o finansach publicznych
Podatek VAT w szkołach wyższych

Autor lub współautor kilku publikacji z zakresu zarządzania jakością.