mgr Justyna Studnicka

Tel. (12) 628 34 47
e-mail: justyna.studnicka@pk.edu.pl

Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Zarządzania

Szkolenia i kursy:
– Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości)
– Asystent Systemu Zarządzania Jakością (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)
– ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor Training Course (ISOQAR)
– ISO 9001:2000 Lead QMS Auditor Training Course (ISQAR)
– Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany