Mgr Katarzyna Łatka

Tel. (12) 628 34 47
e-mail: katarzyna.kraus@pk.edu.pl

Wykształcenie:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika społeczno – opiekuńcza
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
studia podyplomowe