mgr Katarzyna Łatka

Tel.: (12) 628 36 62
e-mail: katarzyna.latka@pk.edu.pl

Wykształcenie:
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika społeczno – opiekuńcza
– Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
– Prawne aspekty realizacji studiów podyplomowych – Centrum Kształcenia IDEA
– Akademia E-Learningu – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 
– Zarządzanie innowacjami – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 
– Metodyka zdalnego nauczania – tworzenie kursów e-learningowych – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
– Prosty język w administracji uczelnianej. Praktyka upraszczania komunikacji – Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr