2017

16 grudnia 2017 r. 

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych absolwentom następujących kierunków:
– „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” –
edycja 11 (20 absolwentów)
– „Logistyka i transport drogowy” – edycja 14 (21 absolwentów)

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Kierownik studiów podyplomowych –
dr inż. Adam Tabor. W uroczystości wzięli udział również wykładowcy –
mgr inż. Grzegorz Jurczyk oraz inż. Zbigniew Sikora.

02 grudnia 2017 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (edycja realizowana po raz jedenasty wspólnie z Centrum Edukacji Grupa ORLEN
w Płocku). Udział w studiach rozpoczęły 22 osoby.

26 listopada 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy” (edycja 14).

19 listopada 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (edycja 11).

04 listopada 2017 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w zakresie:
– „Diagnostyka pojazdów samochodowych” (edycja 12) – udział w studiach rozpoczęły 34 osoby;
– „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (edycja 11) – udział w studiach rozpoczęło 19 osób;
– „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (edycja 9) – udział w studiach rozpoczęło 15 osób;
– „Zarządzanie środowiskowe” (edycja 12) – udział w studiach rozpoczęło 20 osób.

Słuchaczom studiów indeksy wręczył Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.

14 października 2017 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycje 89, 90 i 91) – udział w studiach rozpoczęło 97 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 15) – udział w studiach rozpoczęło 26 osób;
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (edycja 8) – udział w studiach rozpoczęło 25 osób.

Słuchaczom studiów indeksy wręczył Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.

1 lipca 2017 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 absolwentom następujących kierunków:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja 84, 85 i 86 (97 absolwentów)
– „Logistyka i transport drogowy” – edycja 12 i 13 (53 absolwentów)
– „Zamówienia publiczne” – edycja 6 (20 absolwentów)
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – edycja 7 (28 absolwentów)
– „Systemy sieciowe i bazodanowe” – edycja 9 (12 absolwentów)

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia –
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

25 czerwca 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 86) oraz „Logistyka i transport drogowy” (edycja 13).
Egzamin na Asystenta systemu zarządzania jakością oraz Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed Komisją z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dla słuchaczy studiów podyplomowych.

11 czerwca 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 84 i 85) oraz „Systemy sieciowe i bazodanowe” (edycja 9).

4 czerwca 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (edycja 7) oraz „Logistyka i transport drogowy” (edycja 12).

13 maja 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” (edycja 6).

18 marca 2017 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (edycja realizowana po raz dziesiąty wspólnie z Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku). Udział w studiach rozpoczęły 32 osoby.

12 lutego 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 82).

11 lutego 2017 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych absolwentom następujących kierunków:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – edycja 81 (39 absolwentów) oraz
– „Logistyka i transport drogowy” – edycja 11 (18 absolwentów).

29 stycznia 2017 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy” (edycja 11).

21-22 stycznia 2017 r.

Szkolenie z zakresu „Auditor wewnętrzny systemu HACCP”. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.