2018

9 grudnia 2018 r.
W szkoleniu „Dobre Praktyki Produkcji (GMP) wg normy ISO 22716” uczestniczyło 9 osób.

8 grudnia 2018 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 absolwentom następujących kierunków:

– „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (edycja 12) – 33 absolwentów;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 16) –  26 absolwentów.

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia –
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

2 grudnia 2018 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy” (edycja 16).

18 listopada 2018 r.

Egzamin końcowy dla słuchaczy studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (edycja 12).

17 listopada 2018 r.

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 9) – udział w studiach rozpoczęło 19 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (ed. 18) – udział w studiach rozpoczęło 15 osób.

27 października 2018 r. 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” (ed. 10) – udział w studiach rozpoczęło 21 osób.

13 października 2018 r.
 

Inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycje 94, 95 i 96) – udział
w studiach rozpoczęło 95 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 17) – udział w studiach rozpoczęło 26 osób;
– „Systemy sieciowe i bazodanowe” (edycja 10) – udział w studiach rozpoczęło 15 osób.

W inauguracji uczestniczył Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.

30 czerwca 2018 r.

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 absolwentom następujących kierunków:

– Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi (edycja 11) – 19 absolwentów,
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (edycje 89-91) – 95 absolwentów,
– Systemy CAD i przetwarzanie obrazu (edycja 9) – 15 absolwentów,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi (edycja 8) – 25 absolwentów,
– Logistyka i transport drogowy (edycja 15) – 26 absolwentów,
– Zarządzanie środowiskowe (edycja 12) – 19 absolwentów.

Absolwentom studiów świadectwa wręczył Prorektor ds. kształcenia –
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Ponadto 16 czerwca 2018 r. studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa
i higieny pracy (edycja 92, realizowana w Płocku) ukończyło 25 osób.

10 marca 2018 r.

Inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie energią”. Udział w studiach rozpoczęło 15 osób.

W imieniu Władz Uczelni, nowych Słuchaczy przywitał kierownik studiów podyplomowych – dr hab. inż. Łukasz Mika.

17 lutego 2018 r.

Inauguracja kolejnych edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w zakresie:
– „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (edycja 93) – udział w studiach rozpoczęło 36 osób;
– „Logistyka i transport drogowy” (edycja 16) – udział w studiach rozpoczęło 26 osób.

W imieniu Władz Uczelni, nowych Słuchaczy przywitał Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK.