„Studia z przyszłością” 2019

Trzy kierunki studiów podyplomowych uzyskały Certyfikat i Znak Jakości
„Studia z Przyszłością” 2019

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości złożyło aplikację do konkursu
w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów
„Studia z Przyszłością”.

Decyzją komisji akredytacyjnej trzy kierunki studiów podyplomowych realizowane przez naszą jednostkę:

  1. Zarządzanie energią”
  2. „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
  3. „Logistyka i transport drogowy”

uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019.

 

 

 

 

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych
i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.   

Dodatkowo, komisja akredytacyjna przyznaje certyfikat i statuetkę „Lider Jakości Kształcenia”. Otrzymują je te kierunki studiów, które uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji konkursu. W tym roku w gronie najlepszych znalazły się nasze studia podyplomowe „Zarządzanie energią”.

 

 

 

 

 

Wyróżnienia zostały wręczone w dniu 18 marca 2019 r. podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy.