POWER PK XXI 2.0

BEZPŁATNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW PK!!!

Tytuł projektu: „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”
Czas trwania: październik 2018 r. – wrzesień 2022 r. 
Wartość projektu: 18 048 774,96 zł.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Zakończone szkolenia:
– Auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025 – zrealizowane 
– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 – zrealizowane 
– AutoCAD podstawowy – zrealizowane
– AutoCAD dla zaawansowanych
– AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D
Egzamin Autodesk Certified User 

– Kurs języka chińskiego – zrealizowane 
– Kurs przygotowujący do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i     technicznego na poziomie B2 + egzamin TELC z języka angielskiego   ogólnego/technicznego na poziomie B2 – zrealizowane 
– 3ds Max / modelowanie i wizualizacja – zrealizowane
– Akademia CISCO – zrealizowane
– BIM Autodesk Revit – 1 stopień – zrealizowane
– BIM Autodesk Revit – 2 stopień – zrealizowane
– Kurs SEP– zrealizowane
– Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego  zrealizowane
– Programowanie w języku Python
– Prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder – zrealizowane
– Statistica – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych zrealizowane
Warsztaty kreatywnego myślenia – nie planujemy kolejnych edycji
Warsztaty z zakładania firmy – nie planujemy kolejnych edycji
Warsztaty z zakładania START UPu – nie planujemy kolejnych edycji
Warsztaty z zarządzania zespołem – nie planujemy kolejnych edycji
Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych – nie planujemy kolejnych edycji
– Warsztaty ze sztuki negocjacji – WIN–WIN – nie planujemy kolejnych edycji
– Warsztaty z tworzenia biznesplanu – nie planujemy kolejnych edycji

– Warsztaty Kariera w III sektorze praca z misją – nie planujemy kolejnych edycji
– Warsztaty z komunikacji międzykulturowej – nie planujemy kolejnych edycji
– Zarządzanie projektami PRINCE 2 – zrealizowane