POWER PK XXI 2.0

BEZPŁATNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW PK!!!

Tytuł projektu: „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”
Czas trwania: październik 2018 r. – wrzesień 2022 r. 
Wartość projektu: 18 048 774,96 zł.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Dostępne szkolenia / kursy / warsztaty:
– 3ds Max / modelowanie i wizualizacja – planowany termin listopad 2021 r.
– Akademia CISCO  – rekrutacja rozpoczęta
– Auditor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025 – zrealizowane 
– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 – zrealizowane 
– AutoCAD podstawowy – planowany termin listopad 2021 r.
– AutoCAD dla zaawansowanych – planowany termin listopad 2021 r.

– AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D – planowany termin listopad 2021 r.
– BIM Autodesk Revit – 1 stopień – planowany termin listopad 2021 r.
– BIM Autodesk Revit – 2 stopień – planowany termin listopad 2021 r.
– Egzamin Autodesk Certified Professional – planowany termin listopad 2021 r.
– Kurs języka chińskiego – zrealizowane 

– Kurs przygotowujący do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i     technicznego na poziomie B2 + egzamin TELC z języka angielskiego   ogólnego/technicznego na poziomie B2 – zrealizowane 
– Kurs SEP– zrealizowane
– Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego  zrealizowane

– Programowanie w języku Python
– Prowadzenie symulacji i analiz energetycznych – Design Builder – zrealizowane
– Statistica – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych – 11 i 18 grudnia 2021 r. – rekrutacja rozpoczęta

WARSZTATY:
– Warsztaty Kariera w III sektorze praca z misją 
– Warsztaty z komunikacji międzykulturowej
– Warsztaty z tworzenia biznesplanu 17 – 18.12.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty z zakładania firmy 04.12.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty ze sztuki negocjacji – WIN–WIN 06.12.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty kreatywnego myślenia 13.11.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych 15.11.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty z zakładania START UPu 26 – 27.11.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
– Warsztaty z zarządzania zespołem 07.12.2021 r. – rekrutacja rozpoczęta
Zarządzanie projektami PRINCE 2 – zrealizowane