3ds Max / modelowanie i wizualizacja

Data szkolenia:

Harmonogram szkolenia:

Czas trwania: 32 godziny

Formularz zgłoszenia:p
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (skany):
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: plik do pobrania

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.