Akademia CISCO

Szkolenie będzie realizowane stacjonarnie w poniższych terminach:
ZMIANA HARMONOGRAMU
1 moduł:
21.11 (nd.)
27.11 (sb.), 28.11 (nd.)
4.12 (sb.), 5.12 (nd.)
11.12 (sb.), 12.12 (nd.)
18.12 (sb.), 19.12 (nd.)
15.01 (sb.), 16.01 (nd.)
22.01 (sb.), 23.01 (nd.)
29.01 (sb.), 30.01 (nd.)
5.02 (sb.), 06.02. (nd.)
13.02. (nd.)
Zajęcia w godzinach 13:00-16:30.

Pozostałe moduły najprawdopodobniej w tych samych godzinach
i dniach tygodnia.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 8 listopada 2021r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.
Tematyka kursu CCNA plik do pobrania
Szkolenie przygotowuje do egzaminu 200-301 CCNA.
Egzamin ten jest dla uczestników bezpłatny, a jednostka która go przeprowadzi zostanie wyłoniona w najbliższym czasie.