AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D

Planowany termin realizacji: listopad 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się po ustaleniu terminu szkolenia.
Na ten moment termin nie został jeszcze ustalony.

Czas trwania: 15 h

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (załączniki w sumie max. 3 MB): 
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do obszaru roboczego AutoCAD 3D
1.1. Panele wstążki.
1.2. Podstawowe narzędzia do wyświetlania brył 3D.
1.3. Dostosowanie interfejsu.
1.4. Metody wprowadzania danych.
2. Przygotowanie do pracy
2.1. Typy modeli 3D.
2.2. Narzędzia nawigacyjne.
2.3. Dynamiczny Lokalny Układ Współrzędnych.
2.4. Ograniczanie ruchu Metauchwytem.
2.5. Style wizualizacji.
2.6. Widoki wstępnie ustawione.
3. Tworzenie prostych form
3.1. Prymitywy bryłowe.
3.2. Siatki elementarne.
3.3. Polibryła.
3.4. Polilinia 3D.
3.5. Helisa.
3.6. Modyfikacja obiektów.
4. Tworzenie brył i powierzchni z elementów 2D
4.1. Wyciąganie linii oraz polilinii.
4.2. Profile i ścieżki.
4.4. Przeciągnięcie.
4.4. Wyciągnięcie złożone.
5. Edycja obiektów
5.1. Obrót 3D.
5.2. Przesunięcie 3D.
5.3. Wyrównaj 3D.
5.4. Lustro 3D.
5.5. Szyk 3D.
5.6. Skala 3D.
5.7. Edytowanie komponentów brył.
5.8. Przeciągnięcie.
5.9. Wyciągnięcie złożone.
6. Praca z przekrojami
6.1. Płaszczyzny przekroju.
6.2. Dodawanie uskoku do przekroju.
6.3. Generowanie przekroju 2D lub 3D.
6.4. Praca z przekrojami.
7. Materiały
7.1. Używanie przeglądarki materiałów.
7.2. Biblioteki.
7.3. Dodawanie materiałów do obiektów.
7.4. Dodawanie materiałów do warstwy.
8. Wizualizacja
8.1. Ustawienia kamery.
8.2. Ustawienia światła.
8.3. Rendering.
9. Rysunki końcowe z brył 3D
9.1. Widoki 2D z brył 3D.
9.2. Tworzenie rysunku technicznego za pomocą rzutu płaskiego.