AutoCAD dla zaawansowanych

Termin szkolenia: 5 i 6 marca 2022 r.
Czas trwania: 15 h
Forma szkolenia: zajęcia on-line na platformie Zoom

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 28 lutego 2022 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będziemy informować drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (załączniki w sumie max. 3 MB): 
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Regulamin: plik do pobrania

1. Sposoby selekcji obiektów
1.1. Zaawansowane sposoby selekcji obiektów.
1.2. Szybki wybór.
2. Współpraca
2.1. Wykorzystanie bloków w różnych rysunkach.
2.2. Kopiowanie obiektów między rysunkami.
2.3. Kopiowanie ustawień między rysunkami.
2.4. Design Center – centrum danych projektowych.
3. Organizacja rysunku
3.1. Usuwanie nieużywanych elementów.
3.2. Praca z pokrywającymi się obiektami.
3.3. Usuwanie duplikatów.
4. Praca z wykorzystaniem warstw
4.1. Przeglądanie warstw.
4.2. Stany warstw.
4.3. Zaawansowane opcje warstw.
5. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
5.1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
5.2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
6. Tworzenie obwiedni.
6.1. Wykorzystanie obwiedni z polilinii.
6.2. Wykorzystanie obwiedni z regionów.
7. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
7.1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
7.2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
8. Praca z odniesieniami zewnętrznymi – 2 godz.
8.1. Omówienie zasad pracy z odnośnikami.
8.2. Wstawianie plików DWG jako odniesienia.
8.3. Przekształcanie odnośników DWG w blok.
8.4. Podczytywanie plików PDF.
9. Zaawansowane operacje na blokach.
9.1. Edycja bloków.
9.2. Definiowanie atrybutów – parametrów tekstowych bloków.
9.3. Tworzenie bloków parametrycznych.
10. Wydruk.
10.1. Zaawansowane opcje wydruku.
10.2. Wydruk obiektów opisowych.