AutoCAD podstawowy

Planowany termin realizacji: listopad 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się po ustaleniu terminu szkolenia.
Na ten moment termin nie został jeszcze ustalony.

Czas trwania: 15 h

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (załączniki w sumie max. 3 MB): 
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

 1. Zapoznanie się ze środowiskiem CAD
  1.1.   Zasady licencjonowania.
  1.2.   Panele wstążki.
  1.3.   Dostosowanie interfejsu.
  1.4.   Metody wprowadzania danych.
  1.5.   Podstawowe metody nawigacji (przesuwanie widoku, zoom).
 1. Przygotowanie do pracy
  2.1.   Tworzenie nowego rysunku.
  2.2.   Ustawienia rysunkowe.
  2.3.   Podstawowe tryby pracy.
  2.4.   Podstawowe metody selekcji.
 1. Tworzenie i edycja podstawowych obiektów
  3.1.   Tworzenie prostych obiektów z wykorzystaniem trybów pracy.
  3.2.   Podstawowe metody edycji.
 1. Praca z wykorzystaniem warstw
  4.1.   Organizacja warstw.
  4.2.   Tworzenie warstw.
  4.3.   Modyfikacja właściwości warstw.
  4.4.   Przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami.
 1. Właściwości obiektów
  5.1.   Odczytywanie właściwości.
  5.2.   Edycja elementów poprzez paletę właściwości.
  5.3.   Uzgadnianie właściwości.
 1. Opisywanie rysunku
  6.1.   Definiowanie stylu tekstu.
  6.2.   Tworzenie i edycja tekstów prostych.
  6.3.   Tworzenie i edycja tekstów złożonych.
  6.4.   Zmiana właściwości tekstu.
 1. Operacje na blokach
  7.1.   Definiowanie bloków wewnętrznych.
  7.2.   Definiowanie bloków zewnętrznych.
  7.3.   Wykorzystanie bloków.
 1. Wymiarowanie
  8.1.   Tworzenie stylu wymiarowania.
  8.2.   Wstawianie i edycja wymiarów.
 1. Odczytywanie danych
  9.1. Pomiar pola powierzchni.
  9.2. Odczytywanie współrzędnych punktu.
  9.3. Pomiar odległości między punktami.
 1. Tworzenie kreskowania i wypełnienia
  10.1. Metody kreskowania i wypełnienia.
  10.2. Modyfikacja wzorów kreskowania i wypełnienia.
 1. Przygotowanie rysunku do wydruku
  11.1. Praca w obszarze papieru.
  11.2. Wykorzystanie rzutni.