BIM Autodesk Revit – 2 stopień zaawansowania

Data szkolenia:

Czas trwania: 16 godzin

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową:
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: dominika.ulmanska@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dominika Ulmańska

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (skany):
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: Plik do pobrania