Programowanie w języku Python

Termin szkolenia: 2, 3, 9 i 10 października 2021 r. od godz. 8:30
Firma realizująca szkolenie: COMARCH S.A.
Forma zajęć: szkolenie realizowane zdalnie

Czas trwania: 30 h 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 16 września 2021 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
zaświadczenie o średniej ocen z semestru zimowego 2020/2021 i potwierdzenie posiadania statusu studenta w semestrze letnim 2020/2021 wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału.

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: plik do pobrania