Statistica – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych

SZKOLENIE REALIZOWANE jest przez Instytut Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny

Zajęcia realizowane będą on-line, w czasie rzeczywistym

Czas trwania: 16 godz.

Data szkolenia: 11 i 18 grudnia 2021 r.

Termin zgłoszeń: 29.11.2021 r.

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania

Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: ewa.niechaj@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Niechaj, tel. 12 628 36 62

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (skany):
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: plik do pobrania