Warsztaty z komunikacji bez barier

Data szkolenia: 

Miejsce szkolenia: 

Czas trwania: 

Formularz zgłoszenia:
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

  • Definicja oraz znaczenie procesu komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikacji
  • Jak radzić sobie z barierami w komunikacji – mówienie, słuchanie , postawy, komunikacja niewerbalna, emocje
  • Rozkład znaczenia komunikatu
  • Pierwsze wrażenie
  • Komunikacja werbalna (techniki zadawania pytań, systemy reprezentacji, meta programy, techniki lingwistyczne, aktywne słuchanie, chwasty językowe, parafrazowanie
  • Jak przekazywać informacje?
  • Komunikacja niewerbalna (Dystans fizyczny, Kontakt wzrokowy, Postawa i gesty, Wygląd i ubiór)
  • Znaczenie prezentowania pozytywnych i minimalizowania negatywnych postaw