Rekrutacja ruszyła!

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą edukacyjną rozpoczynamy kolejną rekrutację:

termin inauguracji:
18 lutego 2023 r. dla kierunków:
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – szczegóły
– Logistyka i transport drogowy – szczegóły

4 marca 2023 r. dla kierunku:
– Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – szczegóły

18 marca 2023 r.
– Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – szczegóły

Planowany termin inauguracji w marcu 2023 r.:
– Zarządzanie chemikaliami – szczegóły

Zapraszamy!