REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych.
Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Dostępne kierunki:

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: cj@pk.edu.pl