REKRUTACJA

W związku z dużym zainteresowaniem kierunkami, została uruchomiona rekrutacja na kolejne edycje, które planujemy uruchomić na początku 2023 r. 

Planowane jest uruchomienie grup realizowanych w formie:
– zdalnej na platformie Zoom lub
– stacjonarnej*
* wyboru preferowanej formy zajęć dokonują Państwo wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych na kierunkach:

Diagnostyka pojazdów samochodowychstudia podyplomowe zamówienia publicznestudia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracystudia podyplomowe zarządzenia chemikaliamistudia podyplomowe zarządzanie energiąstudia podyplomowe Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000studia podyplomowe zarządzanie środowiskowestudia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi