Jak sfinansować udział

w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach?

Baza Usług Rozwojowych (PARP)

BUR to platforma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która:

  • łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje
  • wspiera rynek usług rozwojowych
  • na szkolenia oferowane w BUR,  pracownicy MŚP, przedsiębiorcy MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach, mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania ze środków europejskich.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników.
Szczegóły znajdziesz tutaj.

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia realizowane przez Politechnikę Krakowską, w tym nasze Centrum, w ramach BUR: kliknij tutaj.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Kto może starać się o środki z KFS? Na co można je przeznaczyć?