Studia podyplomowe

Studia podyplomowe organizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości w Krakowie skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.

Kierunki:

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

W roku akademickim 2020/2021 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 5 edycje z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 103, 105, 105 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 106)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 22, 23)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 10)
– 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych” (ed. 13)
– 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
(ed. 14)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 30)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 3)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed.13)

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiliśmy 6 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 4 edycje z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 99, 100, 102 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 101)
– 3 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 19 i 20 w Krakowie, + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 21)
– 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 11)
– 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 7)
– 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
(ed. 13)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 29)

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy 7 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 94, 95, 96, 97 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 98)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 17 i 18)
– 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 10)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 9)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed. 12)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 2)
– 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
(ed. 12)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 277 osób.

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 89, 90, 91, 93 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 92)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 15 i 16)
– 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 9)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 8)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” (ed. 10)
– 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 12)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 1)
– 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
(ed. 11)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 332 osoby.

W roku akademickim 2016/2017 uruchomiliśmy 6 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

– 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 84, 85, 86, 87 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)
– 3 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 12, 13 i 14)
– 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 9)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 7)
– 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 6)
– 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 11)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 319 osób.

W roku akademickim 2015/2016 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 6 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 78, 79, 80, 81, 82 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 10 i 11)
– 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 8)
– 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 28)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 6)
– 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 8)
– 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 10)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporzą-dzenia REACH” (ed. 9)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 323 osoby.

W roku akademickim 2014/2015 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 6 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 72, 73, 74, 75, 77 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 8 i 9)
– 2 edycje z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 6 i 7)
– 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 27)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 5)
– 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 10)
– 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 5)
– 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 7)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 358 osób.

W roku akademickim 2013/2014 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:
– 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 67, 68, 69, 70 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)
– 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 6 i ed. 7)
– 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 26)
– 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 4)
– 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 9)
– 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 4)
– 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 6)
– 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 5)

⇒ W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 333 osoby.