Do pobrania

W tym miejscu znajdują się wszystkie karty zgłoszenia związane z prowadzonymi przez nasze Centrum studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami. Wypełnione dokumenty można przesłać drogą mailową na adres cj@pk.edu.pl lub dostarczyć do Centrum na adres al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków.

Inne dokumenty:
Wzór podania do Dyrektora CJ

Studia podyplomowe:
Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
Gospodarka odpadami 
Logistyka i transport drogowy
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami
Zarządzanie energią
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Kursy i szkolenia:
Akredytacja oraz auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025
Auditor wewnętrzny systemu HACCP
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485:2016
Auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
BHP – Szkolenie okresowe dla służb bhp
Dobre Praktyki Produkcji GMP wg normy ISO 22716
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (RID)
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID)
Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy z chemikaliami
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
Pierwsza pomoc
Podstawy modelowania 3D w programie Solidworks
Praktyka projektowania 3D w programie Solidworks
Rejestr BDO
System HACCP – zasady, wdrażanie, auditowanie
Zarządzanie projektami w praktyce

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ