Do pobrania

W tym miejscu znajdują się wszystkie karty zgłoszenia związane z prowadzonymi przez nasze Centrum studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami. Wypełnione dokumenty można przesłać drogą mailową na adres cj@pk.edu.pl lub dostarczyć do Centrum na adres al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków.

Studia podyplomowe:
Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Logistyka i transport drogowy
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
Systemy sieciowe i bazodanowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami
Zarządzanie energią
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Kursy i szkolenia:
Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg ISO 17025
Akredytacja oraz audytor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025
Auditor wewnętrzny systemu HACCP
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485:2016
Audytor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
BHP – Szkolenie okresowe dla służb bhp
Dobre Praktyki Produkcji GMP wg normy ISO 22716
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (RID)
Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID)
Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC S.A.)
Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg kryteriów PCBC S.A.)
Pierwsza pomoc przedlekarska
System HACCP – zasady, wdrażanie, auditowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

wzór-podania-do-Dyrektora-CJ