Strefa Uczestnika

Rok akademicki 2022/2023:
Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 114
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 16
Logistyka i transport drogowy – edycja 27
Logistyka i transport drogowy – edycja 28
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 112
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 113
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – edycja 115
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – edycja 116
Zarządzanie chemikaliami – edycja 11
Zarządzanie chemikaliami – edycja 12
Zarządzanie energią – edycja 5 
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 32
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 33
Zarządzanie środowiskowe – edycja 15
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 12

Edycje zakończone:
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 15
Logistyka i transport drogowy – edycja 24
Logistyka i transport drogowy – edycja 25 (Płock)
Logistyka i transport drogowy – edycja 26
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu – edycja 10
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 108
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 109
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 110 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 111 
Zarządzanie energią – edycja 4
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 31
Zarządzanie środowiskowe – edycja 14
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 11

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ