Strefa Uczestnika

Rok akademicki 2023/2024:
Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 119
Gospodarka odpadami – edycja 17
Logistyka i transport drogowy – edycja 29
Zamówienia publiczne – edycja 8
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 117 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 118 
Zarządzanie chemikaliami – edycja 13
Zarządzanie energią – edycja 6
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 34
Zarządzanie środowiskowe – edycja 16
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 13

Rok akademicki 2022/2023:
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 16
Logistyka i transport drogowy – edycja 28
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – edycja 115
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – edycja 116
Zarządzanie chemikaliami – edycja 12
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 33
Zarządzanie środowiskowe – edycja 15

Edycje zakończone:
Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 114
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi – edycja 15
Logistyka i transport drogowy – edycja 27
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 112
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – edycja 113
Zarządzanie chemikaliami – edycja 11
Zarządzanie energią – edycja 4
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000 – edycja 32
Zarządzanie środowiskowe – edycja 14
Zarządzanie zasobami ludzkimi – edycja 12
Zarządzanie energią – edycja 5 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ