Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Termin: seminarium 28 – 29 czerwca 2022 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 czerwca 2022 r.
Czas trwania: 32 godziny – 16 godz. samokształcenia i 16 godz. seminarium, w godz. 8.30 – 14.30

Uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej, seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie ZOOM

Szczegóły: tutaj